System ClearPro można wdrożyć samodzielnie lub przy pomocy naszych specjalistów.

W razie indywidualnej potrzeby modyfikujemy system lub uzupełniamy go o nowe funkcjonalności.

Realizacja wdrożenia może być poprzedzona analizą przedwdrożeniową. Efektem takiej analizy są:
- szczegółowy opis procesów w firmie podlegających informatyzacji
- określenie sposobu i zakresu wdrażania systemu
- ustalenie konfiguracji systemu zgodnie z oczekiwaniami klienta

Poniżej przykłady wdrożeń systemu.

Wdrożenia realizowane kompleksowo z analizą przedwdrożeniową.

 • Fabryka Aparatury Elektromechanicznej FANINA S.A. - producent wyrobów elektrotechnicznych
 W ramach wdrożenia zrealizowano:
- migracje danych kartotekowych oraz stanów ilościowo-wartościowych z dotychczasowych aplikacji
- cykle szkoleń dziedzinowych
- oprogramowanie dodatkowych funkcjonalności zgodnie z potrzebami klienta
- implementację eksportu zadekretowanych dokumentów do użytkowanego systemu FK.
 
 • "SIZEI" - Spółdzielnia Inwalidów Zakład Elementów Indukcyjnych - producent transformatorów
W ramach wdrożenia zrealizowano:
- cykle szkoleń dziedzinowych
- oprogramowanie dodatkowych funkcjonalności
Firma jest jednym z pierwszych użytkowników ClearPro i konsekwentnie w rytmie rozwoju systemu wdraża kolejne nowe moduły. W 2018 roku rozpoczęto wdrażanie najnowszego modułu: Finansowo-Księgowego.
 
 • Usługi Produkcja Eksport-Import Eugeniusz Pasymowski - producent frontów meblowych

W ramach wdrożenia Firma skorzystała z minimalnej liczby godzin szkolenia z obsługi systemu, ale oprogramowano wiele dedykowanych funkcjonalności.

Pojawiła się potrzeba posługiwania się cechami fizycznymi wyrobów i materiałów: do wyliczania powierzchni, wagi, ceny - wykorzystywanych również przy wydruku etykiet przewozowych. Funkcjonalność taką zrealizowaliśmy poprzez "Parametry obiektów", które definiuje użytkownik, a następnie wypełnia indywidualnymi dla obiektu danymi.

W celu usprawnienia i przyspieszenia raportowania produkcji, oprogramowano dedykowaną funkcjonalność raportowania wyprodukowanych wyrobów (kojarzonych z zamówieniami odbiorców) za pomocą kolektora danych.

 • Computers & Control Sp. z o.o. - konstruowanie oraz produkcja urządzeń przeznaczonych dla Elektroenergetyki

Etap wdrożenia zainicjowany został jednodniową wizytą specjalistów naszej firmy. Zasadnicza realizacja wdrożenia przebiegała przy zdalnym nadzorze i konsultacjach z naszej strony.Firma, w rytmie aktualnych potrzeb skorzystała ze szkoleń przeprowadzonych w jej siedzibie. Po roku od nabycia systemu Firma nieprzerwanie wykupuje usługi "Aktualizacja" ( prawo do najnowszych wersji systemu)oraz "Serwis" (natychmiastowa pomoc merytoryczna i techniczna) i dzięki temu jest jednym z najbardziej zdyscyplinowanych i aktywnych naszych klientów.

 • Zakład Produkcyjno-Handlowy "MIKRO-MET" - obróbka metali

Firma skorzystała ze szkoleń przeprowadzanych w swojej siedzibie a także przysyłając pracowników na szkolenia dedykowane prowadzone u nas.

W związku z ciągłym rozwojem i zmianami, firma jest w stałym kontakcie z nami konsultując wprowadzanie nowych rozwiązań, czasem związanych ze zmianami programowymi.

 • P.U.H. MEDEA - projektowanie i produkcja elektronicznej aparatury medycznej

Firma nie korzystała ze szkoleń w zakresie obsługi systemu.

W ramach wdrożenia zrealizowano import danych kartotekowych (z poprzednio używanego systemu). Ze względu na wymagania branży, oprogramowano także rozbudowaną funkcjonalność „tracebility”: rejestracja numerów partii, serii, terminów przydatności oraz analizy pochodzenia i śledzenia materiałów i wyrobów.

 • ZALMET Sp. z o.o. - produkcja konstrukcji stalowych

Firma skorzystała ze szkoleń przeprowadzanych w swojej siedzibie, wg własnego harmonogramu (wprowadzając sukcesywnie kolejne moduły/funkcjonalności). Warunkiem zakupu systemu ClearPro było zaimplementowanie funkcji eksportu zadekretowanych dokumentów magazynowych, zakupu i sprzedaży do używanego systemu księgowego. Funkcjonalność została przez nas zrealizowana w ramach wdrożenia.

 • Hydro-Metal - produkcja ładowaczy czołowych dla ciągników rolniczych

Firma skorzystała ze szkoleń przeprowadzanych w swojej siedzibie, w miarę potrzeb (wprowadzając sukcesywnie kolejne moduły/funkcjonalności).

 • Borkomet Sp. z o.o. Sp.k. - precyzyjna obróbka metali

Firma skorzystała ze szkoleń przeprowadzanych w swojej siedzibie, w miarę potrzeb (wprowadzając sukcesywnie kolejne moduły/funkcjonalności).

 • Twelve Electric

Przeprowadzono - w siedzibie klienta - krótkie szkolenie dot. obsługi systemu.

Posiadając doświadczenie z wieloletniej pracy w poprzednim systemie magazynowym naszego autorstwa (w środowisku DOS), użytkownicy intuicyjnie, szybko zaczęli samodzielną pracę w ClearPro.

Wdrożenia realizowane samodzielnie

Użytkownicy wdrażający system samodzielnie, korzystali z możliwości bezpłatnej pomocy merytoryczno-technicznej oferowanej przez nas na początkowym etapie wdrożenia (za pomocą dostępnych komunikatorów w tym "pulpity zdalne").
Niektóre firmy skorzystały z naszej pomocy przy migracji kartotek z poprzednio używanych systemów: kontrahenci, indeksy materiałowo-towarowe i stany na dzień inwentaryzacji.
 • ERGOMATIC SP. Z O.O. - produkcja i projektowanie urządzeń elektronicznych
 • Firma Handlowo - Produkcyjna ELFIR - produkcja urządzeń alarmowych oraz sygnalizacyjno - ostrzegawczych dla pojazdów uprzywilejowanych
 • Firma EMTEL - produkcja urządzeń medycznych
 • Firma MASTECH ze Szczepankowa - produkcja maszyn i urządzeń
 • Zakład Produkcyjno-Usługowy "NORMET" - obróbka metali
 • KONSTAL - zaawansowana obróbka metali
 • Mardis PPH - kompleksowa obróbka metali
 • PPH "MARC-TH" - produkcja artykułów z tworzyw sztucznych
 • PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE GETAK'S - produkcja lodów
 • JUPI - produkcja wyrobów drewnianych
 • RYBAK MEBLE - produkcja frontów meblowych oraz mebli

 

Zapytaj specjalistę

Jeśli masz jakieś pytania skorzystaj z pomocy naszych pracowników