Moduł do prowadzenia Ksiąg Handlowych w pełni zintegrowany z systemem ClearPro.

Zawiera Rachunkowość Zarządczą.

Księga handlowa

1. Plan kont
   a) dowolna ilość poziomów analityki
   b) słowniki dla poziomów analityki
     (Kontrahenci, Miejsca Powstawania Kosztów, Kontenery Zleceń, Rodzaje Kosztów)

2. Rejestry księgowe - metoda segregowania dokumentów dotyczących:
                                 Zakupu, Sprzedaży, Magazynów, Banków, Kas, Poleceń księgowania

3. Schematy księgowe pozwalające na:
   a) automatyczne importy i księgowania dokumentów wg zdefiniowanych schematów (faktury sprzedaży, faktury zakupu, noty wewnętrzne, dokumenty magazynowe, dokumenty bankowe i kasowe)
   b) automatyczne importy z możliwością księgowania równoległego kosztów na kontach rodzajowych i kalkulacyjnych poprzez konto Rozliczenie Kosztów
   c) edycja / zmiana dekretów w zaimportowanych dokumentach

4. Dokumenty księgowe

   a) pogrupowane, prezentowane w postaci drzewa wg okresów miesięcznych i rejestrów księgowych - w ramach roku bilansowego
   b) wygodna zmiana widoku "Dokumenty księgowe" na "Zapisy na kontach księgowych"
   c) możliwość księgowania dokumentów równocześnie w wielu okresach, także na przełomie roku
   d) równoległe księgowanie dokumentów w walucie obcej i wartości w PLN
   e) kojarzenie transakcji na kontach rozrachunkowych z kontrahentami, urzędami, pracownikami i inn.
   f) możliwość kojarzenia transakcji na dowolnych kontach, przykładowo dla „Rozliczenia zakupu materiałów” otrzymamy przegląd nieskojarzonych dostaw niefakturowanych i dostaw w drodze
   g) automatyczne wyliczanie i księgowanie różnic kursowych

5. Raporty

   a) dziennik dokumentów
   b) zestawienie obrotów i sald
             - wariant syntetyczny
             - wg dowolnego poziomu analityki
             - salda dla kont rozrachunkowych: per saldo lub dwustronne
   c) wynik finansowy w wersjach: kalkulacyjnej i porównawczej
   d) rejestry VAT zakupu, sprzedaży i not wewnętrznych
   e) standardowe lub kreowane wg wskazanych filtrów i agregacji
       - dokumenty
       - zestawienia obrotów
       - transakcje rozliczone i nierozliczone
       - wiekowanie należności i zobowiązań - dowolne grupowanie np.: wg kontrahentów, kont, dokumentów
   f) własne raporty (w ramach dostępnych schematów) z możliwością zapamiętywania wariantowych ustawień

Rachunkowość zarządcza

  1.    Możliwość wielowymiarowych analiz kosztowo-przychodowych bez potrzeby rozbudowy planu kont
  2.    Poprzez odpowiednie "Znaczniki" możliwość definiowania obiektów generujących koszty i przychody np.: Rodzaje Działalności, Komórki Organizacyjne, Projekty, Kontrakty, Pracownicy, Maszyny, MPK, Centra Zysków albo bardziej szczegółowo np. służbowy samochód serwisanta
  3.    Zapis księgowy może mieć przypisanych wiele "Znaczników"
  4.    Analizy wielowymiarowe można uzyskać wykorzystując "Znacznik" lub kombinacje "Znaczników" (osiągając pożądany stopień szczegółowości), np.:
  •               Koszty i Przychody dla „Projektu A” przypisane "Komórce XY” w rozbiciu na Pracowników
  •               Koszty zużycia materiałów w rozbiciu na wskazane Projekty
  •               Wielowymiarowość można osiągnąć dla dowolnych kont, (m.in. rozrachunkowych), np.: nierozliczone Faktury zakupowe dot. Usług na wskazanej inwestycji.

 Rozrachunki zintegrowane z Ksiegą handlową

  1.    Analizy transakcji rozliczonych i nierozliczonych z zadanymi parametrami
  2.    Dokonywanie kojarzeń transakcji z możliwością "rozkojarzeń"
  3.    Emisja dokumentów typu: uzgodnienia sald, wezwania do zapłaty, noty odsetkowe

 

Zapytaj specjalistę

Jeśli masz jakieś pytania skorzystaj z pomocy naszych pracowników