Pakiet zawiera: moduł "MAGAZYNY" z obsługą kategorii "Towary".

Umożliwia szczegółowe prowadzenie gospodarki magazynowej, logistykę zakupów i sprzedaży (zamówienia do dostawców i od odbiorców) a także wszelkie raporty i dane dla księgowości materiałowej.
Pakiet może być rozszerzany o dodatkowe moduły i kategorie.

 

Moduł "MAGAZYNY"

 • Dowolna ilość magazynów z deklarowanymi metodami wycen (FIFO, LIFO, średnia ważona, ewidencyjna). Wydania z magazynu możliwe także ze wskazaniem konkretnej dostawy/partii i/lub terminu przydatności.
 • Kategoria obsługiwana: Towary w magazynach Handlowych
 • Indeksy:  Kody materiałowo - towarowe uporządkowane w  drzewiastym słowniku indeksów / szeroka gama informacji dodatkowych np.: numery katalogowe, numery rysunków, cechy /
 • Możliwość posługiwania się trzema jednostkami miary dla indeksu: podstawową i dwoma dodatkowymi przeliczalnymi na podstawową
 • Dokumenty obrotu magazynowego

- Dokumenty typowe  /np. PZ, PW, MP, RW, ZW, WZ, MW, MM, PO, PB, PZL, PK/ oraz własne, dla  potrzeb systemu
- Dokumenty korygujące do wszystkich podstawowych
- Możliwość przyjmowania indeksów z ceną zerową (np. dla materiałów powierzonych)
- Możliwość zautomatyzowanego tworzenia dokumentów, np. PZ z zamówienia do dostawcy, WZ z  zamówienia od odbiorcy, RW ze zlecenia produkcyjnego, PW  ze zlecenia produkcyjnego

 • Rejestracja symboli/numerów partii, numerów seryjnych i terminów przydatności dla indeksów materiałowo-towarowych.
 • Możliwość zmiany cen na dokumentach PZ ze skutkami na dokumentach powiązanych (np. RW, WZ, MM-, MM+ i innych)
 • Inwentaryzacja i remanent na dowolny dzień
 • Kartoteki magazynowe indeksów /szczegółowa historia dokumentów dla indeksu, numerów partii i seryjnych, stany w magazynie wg dostaw, historia  zakupów/
 • Faktury zakupu, Rejestr VAT, faktury WNT i intrastat,
 • Księgowość materiałowa

- Stany magazynowe ilościowo-wartościowe na dowolny dzień
- Dzienniki materiałowe o różnym stopniu szczegółowości
- Obroty dokumentów dla indeksów
- Przepływy indeksów z identyfikacją indeksów zalegających w magazynie

 • Logistyka

- Kartoteka dostawców z przypisanym asortymentem (kody własne dostawców, ceny i warunki  dostaw)
- Kartoteka odbiorców z indywidualnymi cennikami dla odbiorców i kodami indeksów u odbiorców
- Zamówienia do dostawców /i zapytania ofertowe/

- Zamówienia od odbiorców /i zapytania ofertowe/
- Analiza wykonalności zamówień odbiorców na podstawie  dostępności wyrobów i towarów handlowych w magazynach, na produkcji oraz z uwzględnieniem uzupełnienia stanów minimalnych
- Analizy zapotrzebowania materiałowego (ilościowo – wartościowe) na wyroby lub zamówienia  odbiorców
- Stany minimalne i maksymalne w magazynach /kontrola, wyliczanie, generowanie zakupów  uzupełniających/
- Rezerwacje w magazynach dla potrzeb zamówień  odbiorców
- Rezerwacje przyszłych dostaw:  zamówione u dostawców towary rezerwowane do zamówień odbiorców

- Generowanie zamówień do  dostawców i zleceń na produkcję na podstawie:

- Zamówień klientów na towary handlowe
- Dostępnych stanów magazynowych

- Aktywnych zleceń
- Stanów minimalnych

- Monitorowanie realizacji zamówień do dostawców

- Monitorowanie realizacji zamówień od odbiorców (śledzenie postępu zlecenia na produkcji, rezerwacja w magazynie, wydanie z magazynu, faktura)

Zapytaj specjalistę

Jeśli masz jakieś pytania skorzystaj z pomocy naszych pracowników