Faktury: krajowe (w PLN lub innej walucie) , eksportowe i/lub  wewnątrz-unijne (polsko-angielskie), zaliczkowe, wewnętrzne, proforma Możliwość rejestracji faktur z różnymi kodami/symbolami i niezależną numeracją Możliwe równoczesne zafakturowanie wielu dokumentów WZ (z różnych magazynów) wraz ze sprzedażą usług[...]

Konfigurowalne algorytmy do wyliczania ceny magazynowej i trzech cen sprzedaży dla wyrobów, półwyrobów oraz towarów/Podstawa do liczenia cen to zawarte w technologiach normy i ceny: materiałów, operacji, narzędzi, usług obcych oraz wskaźniki określające narzuty i marże) -Dowolna ilość algorytmów z przypisanymi grupami indeksów Weryfikacja cen bieżąco przekalkulowanych z aktualnymi w systemie Automatyczna podmiana cen aktualnych w systemie na bieżąco wyliczone algorytmami.   Kalkulowanie ceny ofertowej na podstawie składników Karty Technologicznej (materiały, operacje, usługi obce, narzedzia) lub danych prognozowanych. Funkcja współpracująca z zapytaniami ofertowymi i zamówieniami odbiorców. Kalkulacja - tzw. doliczeniowa - przetwarza dane z bazy oraz wprowadzone "z ręki", uwzględnia narzuty na koszty zakupu, robocizny, przerobu, wydziałowe, ogólne, sprzedaży, marżę.            Wynikowo otrzymujemy:       bezpośredni koszt wytworzenia       techniczny koszt wytworzenia       całkowity koszt wytworzenia       koszt własny sprzedaży       ofertową cenę sprzedaży.[...]
Towary to w systemie Clear-Pro oddzielna kategoria, ewidencjonowana w niezależnych magazynach. Są to wyroby obce, kupowane i odsprzedawa. Handel towarami może być podstawową działalnością firmy, ale również ważnym elementem uzupełniającym działalność produkcyjną.System poprzez rozbudowaną obsługę sprzedaży – wielorodzajowość rabatów, kontrolę zarejestrowanych wydań (WZ) oraz zamówień – obsługuje magazyny towarowe w sposób sprawny i zorganizowany. [...]

Rejestracja płatności i kompensat (PLN i inne waluty) za faktury zakupu i sprzedaży Obsługa wielu rejestrów kas gotówkowych, automatyczne tworzenie dokumentów zapłat (KP) za faktury płatne gotówką i dla sprzedaży detalicznej, tworzenie raportów kasowych Obsługa wielu rejestrów bankowych i innych źródeł płatności Analizy rozliczonych i nierozliczonych faktur zakupu i sprzedaży wg kontrahentów [...]
Moduł „CRM - Procesy” to elastyczne narzędzie do rejestracji i monitorowania relacji z klientami. System grupuje i porządkuje rejestrowane zdarzenia w ramach różnych procesów. Możliwe jest wskazywanie zadań i ich wykonawców. Prezentacja danych wspomagana jest stylem rozgałęzionego drzewa. Odpowiednie filtry ułatwiają zobrazowanie interesujących nas danych  np. pracownik serwisu może odfiltrować procesy dotyczące napraw serwisowych. [...]

Moduł obsługuje dwie podstawowe grupy funkcji:  Serwis - Procesy Funkcjonalność służy do opisu zdarzeń, adnotacji, przypisania osób odpowiedzialnych, tworzenia protokołów napraw, itp. Z poziomu relacji procesów można obsłużyć powiązane z nim zlecenie serwisowe (dokumenty magazynowe, analizy). Zlecenia serwisowe Funkcjonalność, za pomocą której rejestruje się dokumenty magazynowe (wydania) dotyczące usługi (klawisz „Obsługa”). Z poziomu „Obsługi” zlecenia można uruchomić i obsłużyć część opisową „Serwis-Procesy”. Funkcjonalność modułu: Kategorie obsługiwane przez moduł: Podlegające ewidencji magazynowej w systemie: - Półwyroby - Wyroby gotowe - Narzędzia Urządzenia i Obiekty niepodlegające magazynowaniu w systemie: - Maszyny (na potrzeby ewidencji utrzymania ruchu) - Pojazdy firmowe - Dowolne urządzenia na stanie firmy - Wyroby obcej produkcji, które podlegają procesowi serwisowania/naprawy Tworzenie wielo-poziomowego drzewa dla procesu Serwis z określaniem rodzaju relacji dla każdego elementu drzewa: Sprawa, Zdarzenie, Kontakt, Zadanie, Projekt Kreowanie symboli procesów umożliwiających segregację wg ich rodzajów; tworzenie wielu procesów w ramach zdefiniowanych symboli Rejestracja dokumentu (magazynowy, handlowy, zapytanie, zamówienie, zlecenie) z poziomu elementu drzewa procesu i powiązanie ich ze sobą Podpinanie plików obcych do elementów drzewa procesów Wykorzystanie funkcjonalności „Znaczniki” do definiowania własnych słowników dot. Serwisu Wykorzystanie funkcjonalności „Parametry” do określania właściwości relacji Filtrowanie i wyszukiwanie danych wg różnych wskazań [...]
Księga przychodów i Rozchodów dla firm z uproszczona księgowością - zintegrowania z systemem Clear-Pro Automatycznie rejestrowane są w księdze faktury zakupu i sprzedaży Możliwość zapisywania dokumentów bezpośrednio do księgi, nie rejestrowanych w systemie Clear-Pro [...]

Zapytaj specjalistę

Jeśli masz jakieś pytania skorzystaj z pomocy naszych pracowników