• Operacje produkcyjne – wydzielona kategoria w Clear-Pro , powiązana z gniazdami produkcyjnymi, na których są wykonywane
  • Operacje są elementem kart technologicznych, określają normy czasowe (dopuszczalne są „nie czasowe”)
  • Biorą udział w  kalkulacjach kosztów produkcji a także w kalkulacji cen (ewidencyjnej oraz cen sprzedaży: minimalnej, hurtowej i detalicznej)
  • Planowanie operacyjne umożliwia przypisanie zasobów do operacji na aktywnych zleceniach produkcyjnych: pracownika i maszynę
  • Bieżące obciążenie pracowników i maszyn wyliczane z norm czasowych dla zaplanowanych operacji
  • Śledzenie zleceń poprzez rejestrację wykonanych operacji - za pomocą zbiorczej rejestracji kart pracy lub bezpośrednio przez pracowników przy pomocy „terminali”
  • Możliwość zapisania braków powstałych w trakcie operacji, operacji dodatkowych wraz z przyczynami ich powstania
  • Wiele analiz prezentujących  wykonanie operacji, jakość, wydajność, według pracowników, maszyn itp.

Zapytaj specjalistę

Jeśli masz jakieś pytania skorzystaj z pomocy naszych pracowników