• Zasoby materialne: surowce, półwyroby, wyroby, towary, narzędzia ewidencjonowane są w magazynach tematycznych (mogą to być magazyny tzw. wirtualne) do potrzeb ustalenia stanów magazynowych, analizy dokumentów magazynowych itp.
  • Lokalizacje służą odzwierciedleniu faktycznego umiejscowienie zasobów w firmie
  • Zorganizowanie lokalizacji w czteropoziomowym drzewie pozwala na dowolne zdefiniowanie miejsc położenia, np. Magazyn->Strefa->Regał->Półka
  • Stany indeksów materiałowo-towarowych informują o ilościach w poszczególnych lokalizacjach i w rozbiciu na partie dostaw
  • Przyjmujac dostawy do magazynu (za pomocą dowolnego dokumentu przychodowego, np  PZ, PW) możliwe jest wskazanie lokalizacji, na którą jest przyjmowana
  • Wydając towar z magazynu (za pomocą dokumentów rozchodowych, np. RW, WZ) możliwe jest wskazanie lokalizacji i partii, z której jest on pobierany
  • Dokmentom rozchodowym towarzyszy "przewodnik magazynowy" ułatwiający i przyspieszajacy odszukanie towaru (zawierający oznaczenie lokalizacji i partii dostawy)

Zapytaj specjalistę

Jeśli masz jakieś pytania skorzystaj z pomocy naszych pracowników