Kooperacja jest obsługiwana w systemie Clear-Pro  wydzieloną kategorią - usługi obce.

  • Usługi obce są elementem kart technologicznych
  • Są elementem w kalkulacjach kosztów produkcji a także w kalkulacji cen (ewidencyjnej, cen sprzedaży: minimalna, hurtowa, detaliczna)
  • Występują na  zamówieniach do dostawców (i zapytaniach ofertowych)
  • Podlegają ewidencji w wirtualnym magazynie „Usług obcych” (rejestracja zakupu usług i rozdzielenie – przypisanie ich do zleceń produkcyjnych)
  • Usługi obce biorą udział w wielu analizach dot. rozliczenia kosztów produkcji
  • Wyroby mogą być realizowane w całości w tzw. usłudze zewnętrznej lub usługa jest jednym z etapów produkcji wyrobu

 

Zapytaj specjalistę

Jeśli masz jakieś pytania skorzystaj z pomocy naszych pracowników