Moduł „CRM - Procesy” to elastyczne narzędzie do rejestracji i monitorowania relacji z klientami. System grupuje i porządkuje rejestrowane zdarzenia w ramach różnych procesów.

Możliwe jest wskazywanie zadań i ich wykonawców. Prezentacja danych wspomagana jest stylem rozgałęzionego drzewa. Odpowiednie filtry ułatwiają zobrazowanie interesujących nas danych

 np. pracownik serwisu może odfiltrować procesy dotyczące napraw serwisowych.

 

Moduł umożliwia rejestrację procesów definiowanych przez użytkownika, np. Ofertowanie, Projekty, Serwis.

Procesy w CRM

  • Tworzenie wielo poziomowego „Drzewa procesów” CRM z określaniem „Relacji” z kontrahentem dla każdego elementu drzewa: Sprawa, Zdarzenie, Kontakt, Zadanie, Projekt.
  • Powiązanie elementów „Drzewa” z dokumentami w systemie (magazynowymi, handlowymi, zapytaniami, zamówieniami, zleceniami).

Ta możliwość powoduje, że procesy można obsłużyć z poziomu „CRM-Procesy”, bez potrzeby przechodzenia do innych list w systemie.

  • Podpinanie „Plików obcych, w dowolnych formatach, do elementów drzewa procesów
  • Wykorzystanie funkcjonalności „Znaczniki” do definiowania własnych opisów dot. CRM (np. Status, Rodzaj kontaktu, Rodzaj naprawy, Stan, Przyczyna porażki, itp.)
  • Filtrowanie i wyszukiwania danych wg różnych informacji
  • Funkcje: przeglądania, filtrowania, wyszukiwania - na rozgałęzionym „Drzewie procesów” lub na płaskiej „Liście”

Kontrahenci - kartoteka

  • „Edycja” danych o kontrahencie - tworzenie własnych zestawów parametrów, umożliwiających dodawanie szczegółowych informacji o kontrahentach (np. dodatkowe adresy, daty związane ze zdarzeniami z kontrahentem, dowolne opisy, itp. - pola formatowane jako liczby, teksty, daty, algorytmy wyliczalne)
  • „Obsługa” kontrahenta - wywołanie „CRM - Procesy” z poziomu kartoteki kontrahenta.

Zapytaj specjalistę

Jeśli masz jakieś pytania skorzystaj z pomocy naszych pracowników