Moduł "PRODUKCJA" stanowi podstawowy element pakietów "Mała Produkcja" i "Zarządzanie Produkcją".

  • Karty technologiczne zawierające normy materiałowe i technologie wyrobów i półwyrobów stanowią podstawę procesów produkcji.

  -Wiele kart technologicznych dla wyrobu/półwyrobu - jedna podstawowa i wiele wariantowych

  - Parametryzowana  precyzja w normach składników kart technologicznych (od 3 do 9 miejsc po przecinku)

  - Historia powstania i zmian karty technologicznej

         

  • Zlecenia:

  -produkcyjne „na wyroby"  i „na półwyroby”

  -produkcyjne „nie na wyroby" , np. wydziałowe, itp.

  -nieprodukcyjne, np. badawczo-rozwojowe, wystawowe, wewnętrzne itp.

  -serwisowe na wyroby

  • Kalkulacje kosztów produkcji wyrobów i półwyrobów , kalkulacje zapotrzebowań dla wielu różnych wyrobów, np. wg zamówienia odbiorcy, kalkulacje zleceń produkcyjnych
  • Zasoby produkcyjne   ( 1)

  -pracownicy, maszyny z przypisanymi możliwymi operacjami

  -gniazda produkcyjne powiązane z operacjami

  • Planowanie i automatyczne pozyskiwanie materiałów do produkcji:

  -rezerwacje dostępnych materiałów w magazynach i pozyskiwane „wolnych" z zamówień do  dostawców i ze zleceń produkcyjnych

  -zautomatyzowane tworzenie zamówień do dostawców

  -zautomatyzowane tworzenie zleceń na półwyroby i wyroby (automatyczne tworzenie zleceń  podrzędnych do zleceń głównych)

  -rezerwacje w przyszłych dostawach

  /Podstawa planowania materiałowego: zamówienia odbiorców, zamówienia wewnętrzne- na magazyn, zlecenia produkcyjne i/lub uzupełnienie stanów minimalnych/

  • Planowanie operacji na gniazdach produkcyjnych dla pracowników i maszyn. Bieżąca weryfikacja obciążenia zasobów produkcyjnych  ( 1)
  • Przewodniki produkcyjne z nadrukowanym kodami kreskowymi dla  numeru zlecenia i operacji produkcyjnych
  • Śledzenie ( 1) zleceń produkcyjnych poprzez:  

  -„Obsługę kart pracy” (rejestracja zbiorcza)  

  -Moduł „Terminal pracownika”  (indywidualna rejestracja wykonanych „detalooperacji" i zużytego  czasu)

  -Moduł „Terminal zmianowy” (indywidualna rejestracja czasu pracy – identyfikacja zleceń i operacji  przy pomocy czytników kodów -kreskowych i wydrukowanych przewodników produkcyjnych)

  -międzyoperacyjna weryfikacja jakości - braki i przyczyny ich powstania

  • Rozliczenie produkcji

  -Koszty produkcji wyrobów (i półwyrobów) wg zleceń, rodzajów produkcji, dla określonych  wyrobów, dla wybranych magazynów

  -Koszty produkcyjne „nie na wyroby”: wydziałowe, reklamacyjne, ogólne, itp.

  -Koszty usług obcych ( 2)

  -Materiałowa analiza zlecenia: "nie wydane", "rzeczywiste wydania", "wydane ponad normę",  niezgodności z technologią

  -Rzeczywiste i normatywne czasy pracy pracowników i maszyn ( 1)

  -Jakość i wydajność pracowników i maszyn ( 1)

  -Przyczyny powstania braków w operacjach (i operacji dodatkowych) ( 1)

  -Przyczyny powstania odpadów technologicznych i nie technologicznych

  -wyroby niezgodne  - odrębna ewidencja i analiza przyczyn ich powstania

  -materiały na produkcji

  -materiały w wyrobach

  -narzędzia – stany w magazynie i u pracowników wraz z historią wydań i zwrotów ( 3)

   

   

  (1)   - Funkcjonalność  dostępna w wariancie: Zarządzanie produkcją lub dodatkowo zakupioną kategorią Gniazda/Operacje

  (2 )   - Funkcjonalność  dostępna z  dodatkowo zakupioną kategorią  Usługi obce

  (3 )   - Funkcjonalność  dostępna z  dodatkowo zakupioną kategorią  Narzędzia

  Zapytaj specjalistę

  Jeśli masz jakieś pytania skorzystaj z pomocy naszych pracowników