• Faktury: krajowe (w PLN lub innej walucie) , eksportowe i/lub  wewnątrz-unijne (polsko-angielskie), zaliczkowe, wewnętrzne, proforma
  • Możliwość rejestracji faktur z różnymi kodami/symbolami i niezależną numeracją
  • Możliwe równoczesne zafakturowanie wielu dokumentów WZ (z różnych magazynów) wraz ze sprzedażą usług
  • Generowanie faktury na podstawie wystawionych wcześniej dokumentów WZ lub tworzenie WZ z poziomu tworzenia faktury
  • Możliwość anulowania faktur
  • Sprzedaż detaliczna (z możliwością drukowania paragonów na drukarkach fiskalnych)
  • Wiele rejestrów VAT sprzedaży
  • Kontrola realizacji zamówień odbiorców  poprzez  powiązanie z dokumentami WZ
  • Możliwość prowadzenia wielu cenników w dowolnych walutach
  • System rabatowy:  indywidualne  rabaty (lub ceny) na wybrane wyroby dla każdego klienta oraz przypisane kody własne odbiorców na wyroby i towary
  • Wieloprzekrojowe analizy sprzedaży o różnym stopniu szczegółowości i agregacji (zestawienia liczbowe, wykresy):

-wg dokumentów
-struktury asortymentowej
-wg kontrahentów
-przekrojowa (konfigurowalna); bardzo bogata analiza pozwalająca zobrazować sprzedaż  posumowaną wg złożonych kluczy, filtrów i stopni agregacji indeksów

-wg dowolnie zdefiniowanych właściwości przypisanych kontrahentom (np. branża, region)

Zapytaj specjalistę

Jeśli masz jakieś pytania skorzystaj z pomocy naszych pracowników