Konfigurowalne algorytmy do wyliczania ceny magazynowej i trzech cen sprzedaży dla wyrobów, półwyrobów oraz towarów
/Podstawa do liczenia cen to zawarte w technologiach normy i ceny: materiałów, operacji, narzędzi, usług obcych oraz wskaźniki określające narzuty i marże)

-Dowolna ilość algorytmów z przypisanymi grupami indeksów

  • Weryfikacja cen bieżąco przekalkulowanych z aktualnymi w systemie
  • Automatyczna podmiana cen aktualnych w systemie na bieżąco wyliczone algorytmami.

 

Kalkulowanie ceny ofertowej na podstawie składników Karty Technologicznej (materiały, operacje, usługi obce, narzedzia) lub danych prognozowanych.

Funkcja współpracująca z zapytaniami ofertowymi i zamówieniami odbiorców. Kalkulacja - tzw. doliczeniowa - przetwarza dane z bazy oraz wprowadzone "z ręki", uwzględnia narzuty na koszty zakupu, robocizny, przerobu, wydziałowe, ogólne, sprzedaży, marżę.

   KalkOfertowa600

 

      Wynikowo otrzymujemy:

      bezpośredni koszt wytworzenia

      techniczny koszt wytworzenia

      całkowity koszt wytworzenia

      koszt własny sprzedaży

      ofertową cenę sprzedaży.

Zapytaj specjalistę

Jeśli masz jakieś pytania skorzystaj z pomocy naszych pracowników