Podpowiedzi

Poniżej przedstawiamy tematy często poruszane przez potencjalnych użytkowników systemu Clear-Pro.

W systemie Clear-Pro rozchody monitorowane są przy pomocy struktury zleceń produkcyjnych.

System posiada ścisłe procedury tworzenia i rejestrowania dokumentów rozchodowych.
Każdy wyrób skierowany do produkcji ma indywidualną kartę zleceniową ( ilość x karta technologiczna), która jest podstawą proponowanych automatycznych rozchodów magazynowych.

Karta zleceniowa pełni również funkcje kontrolne przy wszystkich rozchodach na zlecenia (np. przy materiałach stosowanych jako zamienniki i wydaniach uzupełniających ).
Możliwe stają się analizy rzeczywistego i ponadnormatywnego zużycia surowców i półwyrobów . Analizy te pozwalają wnioskować o jakości używanych materiałów, stosowanych technologiach oraz wyeliminować ewentualne nadużycia.

Clear-Pro w pełni kontroluje inne ruchy zasobów materialnych sklasyfikowanych poprzez słownik indeksów, np.: narzędzi, towarów handlowych i socjalnych.

Zapytaj specjalistę

Jeśli masz jakieś pytania skorzystaj z pomocy naszych pracowników