Podpowiedzi

Poniżej przedstawiamy tematy często poruszane przez potencjalnych użytkowników systemu Clear-Pro.

System Clear-Pro  wykonuje zestawienia niezbędnych surowców i operacji technologicznych w układzie ilościowo-wartościowym zgodnie z zapytaniem ofertowym na dostawę wyrobów.

Analiza „zapotrzebowanie materiałowe” wylicza i zestawia - na podstawie kart technologicznych - ilości i wartości materiałów niezbędnych do realizacji analizowanego potencjalnego zamówienia.
System Clear-Pro na życzenie zsumuje koszty materiałowe i robocizny (na podstawie kart technologicznych ).

Zapytaj specjalistę

Jeśli masz jakieś pytania skorzystaj z pomocy naszych pracowników