Podpowiedzi

Poniżej przedstawiamy tematy często poruszane przez potencjalnych użytkowników systemu Clear-Pro.

Zdarzają się materiały, które trudno wydawać z magazynu zgodnie z wymaganą do zlecenia ilością lub których odmierzanie jest nieracjonalne. Rozbieżność między ilością wymaganą  (zadysponowaną), a rzeczywiście wydaną nie powinna fałszować faktycznych rozchodów z magazynu i obciążeń zleceń.

System Clear-Pro rozwiązuje tego typu problemy poprzez użycie wirtualnego „magazynu depozytów” i unikalną logikę obsługi dokumentów.

Przesunięcie (udokumentowane) ilości materiałów ponad potrzeby produkcji, jest rejestrowane w magazynie depozytów. Oznacza to: "w dyspozycji produkcji".
Możliwe stało się udokumentowanie zarówno faktycznych stanów w magazynie surowców jak i rzeczywistego zużycia materiałów przez produkcję (cele inwentaryzacyjno-kontrolne). Jednocześnie System nie traci kontroli nad wydanym „nadmiarowo” materiałem.

Dzięki użyciu „magazynu depozytów” analizy zakupowe odzwierciedlają rzeczywiste potrzeby zaopatrzeniowe!

Zapytaj specjalistę

Jeśli masz jakieś pytania skorzystaj z pomocy naszych pracowników