Podpowiedzi

Poniżej przedstawiamy tematy często poruszane przez potencjalnych użytkowników systemu Clear-Pro.

System zleceń produkcyjnych skutecznie porządkuje zadania pracowników produkcyjnych i rozliczanie ich pracy. Systemowy sposób rozliczeniowy umożliwia precyzyjne i bezkonfliktowe rozliczanie pracowników płatnych godzinowo i akordowych.

System CLeAR-Pro wyposażony jest w moduły: planowania operacji dla pracowników i maszyn, rejestracji kart pracy a następnie rozliczania operacji (robocizny), analizy wydajności i jakości pracowników i maszyn.
Do bazy Systemu wprowadza się stawki godzinowe za poszczególne operacje oraz normuje się operacje w kartach technologicznych. System przypisuje  tak wprowadzone normy do zleceń produkcyjnych. Moduł obsługujący pracowników  pozwala na łatwe rozliczanie prac nawet wtedy, gdy kilku pracowników było zaangażowanych w tę samą operację. System drukuje zestawienia będące podstawą do naliczenia wynagrodzeń.

Rejestracja operacji realizowana jest przez zbiorcze wprowadzanie kart pracy lub bezpośrednio przez pracowników przy pomocy terminala - usytuowanego najczęściej na hali produkcyjnej – drukującego paragony zawierające niezbędne dane do rozliczenia pracownika.
Ponadto System obsługuje gospodarkę narzędziami (Magazyn Narzędzi) poprzez kartoteki magazynowe i indywidualne pracownicze. Dostępne są informacje o stanie posiadania oraz pobrań i zwrotów narzędzi i/lub odzieży roboczej przez pracowników.

Zapytaj specjalistę

Jeśli masz jakieś pytania skorzystaj z pomocy naszych pracowników