Podpowiedzi

Poniżej przedstawiamy tematy często poruszane przez potencjalnych użytkowników systemu Clear-Pro.

System CLeAR-Pro - posługując się kartą technologiczną wyrobu i zleceniem (ilość wyrobu zadeklarowana do wyprodukowania) - wylicza wstępny (kalkulacyjny) koszt wyrobu lub całego zlecenia. Wyniki pokazywane są dla cen średnich lub dla ostatniej ceny zakupu.  Możliwe jest dołączenie kosztów narzędzi, operacji lub kosztów usług zewnętrznych. 
Natomiast dzięki rejestracji rozchodów i zwrotów materiałów, narzędzi (do/z produkcji), kosztów usług obcych i kart pracy - można analizować rzeczywiste koszty bezpośrednie na zlecenie produkcyjne. Możliwe jest pokazanie kosztu zlecenia (a więc też wyrobu gotowego) łącznie z kosztami operacji(robocizny), narzędzi i usług zewnętrznych.

Wbudowane mechanizmy  umożliwiają także głębsze analizy zleceń, np. materiały nie pobrane na zlecenie, zużycie na zlecenie, ponad normę itp.

Zapytaj specjalistę

Jeśli masz jakieś pytania skorzystaj z pomocy naszych pracowników