Podpowiedzi

Poniżej przedstawiamy tematy często poruszane przez potencjalnych użytkowników systemu Clear-Pro.

System Clear-Pro ma wbudowane narzędzia automatyzujące i weryfikujące rejestrację zdarzeń produkcyjnych: funkcje kontroli, podpowiedzi, ostrzeżeń oraz blokad.

  • Automatyczne wydania materiałowe na zlecenia są ściśle kontrolowane ilościowo i merytorycznie.
  • Po zarejestrowaniu przyjęcia surowców lub półwyrobów powstaje lista indeksów aktualnie przyjętych do magazynu ze wskazaniem zleceń ich oczekujących.
  • Po zarejestrowaniu przyjęcia wyrobów lub półwyrobów powstaje lista nie wydanych materiałów i półwyrobów na zlecenia, których przyjęcie dotyczy.
  • Blok analiz pozwala ujawnić wydania nadmiarowe oraz indeksy nie wydane na zlecenia.
  • Zakładaniu kolejnego zlecenia na wyrób towarzyszy informacja o aktywnych zleceniach na taki sam wyrób.
  • Planowanie operacji na gniazdach produkcyjnych liczy bieżące obciążenia pracowników i maszyn umożliwiając racjonalne zarządanie zasobami.
  • Poprzez rejestrację kart pracy możliwe jest śledzenie zleceń produkcyjnych - wykonanych operacji i czasu ich trwania.
  • Odstępstwa od technologii i braki w operacjach technologicznych są rejestrowane i wykazywane poprzez odpowiednie analizy
  • Specjalny moduł pozwala na ustawienie technologicznych powiązań (sprzężeń) półwyrobów oraz automatycznie zakłada zlecenia ( w odpowiednich ilościach) na sprzężone ze sobą półwyroby.

Zapytaj specjalistę

Jeśli masz jakieś pytania skorzystaj z pomocy naszych pracowników