Podpowiedzi

Poniżej przedstawiamy tematy często poruszane przez potencjalnych użytkowników systemu Clear-Pro.

System Clear-Pro udostępnia narzędzie pozwalające na bieżące kalkulacje cen (wyrobów i towarów): ewidencyjnych, minimalnych sprzedaży, hurtowych, detalicznych.
Moduł kalkulacji konfrontuje aktualnie obowiązujące ceny z wyliczonymi poprzez własne algorytmy.
Algorytmy przeliczają ceny według aktualnych danych. Każda zmiana norm - w kartach technologicznych, a także cen surowców, kosztów operacji (robocizny), narzędzi – wpływa na nowo wyliczone ceny.
Możliwe jest stworzenie dowolnej ilości algorytmów do kalkulacji cen i podporządkowanie każdemu z nich wskazanych wyrobów i towarów.
Algorytmy liczenia cen oparte są na danych pobieranych z bazy systemu oraz zmiennych określanych przez użytkownika i zapamiętywanych w bazie (narzuty, marże, itp.). Użytkownik posługując się tymi danymi i używając działań matematycznych tworzy własne formuły do wyliczania cen.
Funkcja kontroli zmienności cen posiada możliwość automatycznego przypisania nowych (przekalkulowanych cen) jako nowo obowiązujących w systemie.

 

Zapytaj specjalistę

Jeśli masz jakieś pytania skorzystaj z pomocy naszych pracowników