Odbiorcy

  • Rodzaje odbiorców: krajowi / zagraniczni, hurtowi,  detaliczni
  • Rozbudowany system rabatowy dla odbiorcy:

-podporządkowanie klientowi jednego z wielu cenników handlowych
-indywidualny rabat ogólny dla klienta
-rabaty (lub ceny) indywidualne  na poszczególne wyroby  

  • Możliwość wprowadzenia dla  wyrobów kodów własnych istniejących u odbiorców.

W konsekwencji, są one drukowane na fakturach sprzedaży, ułatwiając odbiorcom identyfikowanie zakupionych towarów własnymi oznaczeniami.

  • Wieloprzekrojowe analizy sprzedaży dla odbiorcy o różnym stopniu szczegółowości i agregacji (zestawienia liczbowe, wykresy):

-historia sprzedaży
-sprzedaż wg dokumentów
-wg struktury asortymentowej
-przekrojowa (konfigurowalna); bardzo bogata analiza pozwalająca pokazać sprzedaż posumowaną wg złożonych kluczy, filtrów i stopni agregacji indeksów

Zapytaj specjalistę

Jeśli masz jakieś pytania skorzystaj z pomocy naszych pracowników