• Kartoteka pracowników zawiera informacje o pracowniku, a także listy operacji, które może pracownik wykonywać
  • Funkcja „Planowanie operacji” – umożliwia  zaplanowanie operacji dla pracownika bazując na danych wprowadzonych do systemu  
  • System nalicza i raportuje bieżące całkowite obciążenie pracowników (zgodnie z założonymi czasami trwania operacji przypisanymi w technologii w konfrontacji z zaplanowanymi dla pracowników)
  • Rozliczenie pracowników z  wykonanych operacji uwzględnia:

-jakość i wydajność pracownika
-braki w operacjach wraz z przyczynami ich powstania
-operacje dodatkowe wraz z przyczynami ich powstania
-wykonane operacje: jakie i w jakim czasie wykonane

  • Rozliczenie pracowników z pobranych narzędzi: stan u pracownika, historia pobrań i zwrotów narzędzi

Zapytaj specjalistę

Jeśli masz jakieś pytania skorzystaj z pomocy naszych pracowników