System Clear-Pro umożliwia wprowadzenie odpadów  technologicznych już na etapie Karty Technologicznej

  • Rejestracja odpadów powstałych w procesie produkcji
  • Rejestracja odpadów nie technologicznych z  przyczynami ich powstania
  • Analiza przyjętych do magazynu odpadów i przyczyn ich powstania

Zapytaj specjalistę

Jeśli masz jakieś pytania skorzystaj z pomocy naszych pracowników