• Kartoteka maszyn zawiera elementy opisowe maszyn, a także listy operacji możliwych do wykonania na maszynie
  • Funkcja „Planowanie operacji” - wymaga wskazania konkretnej maszyny, na której będzie wykonywana operacja (jeśli tak sparametryzowano operację)
  • System nalicza i raporuje bieżące całkowite obciążenie maszyn (zgodnie z założonymi czasami trwania operacji przypisanymi w technologii w konfrontacji z zaplanowanymi na maszynie)
  • Rejestracja wykonanych operacji (i rzeczywistego czasu ich trwania) daje podstawy do analiz:  

-Jakość i wydajność maszyn
-Braki w operacjach wraz z przyczynami ich powstania
-Operacji dodatkowych wraz z przyczynami ich powstania
-Wykonania operacji na maszynach w różnych wariantach w przedziale czasu, dla wskazanego  zlecenia, dla czasów typu TPZ lub TJ

Zapytaj specjalistę

Jeśli masz jakieś pytania skorzystaj z pomocy naszych pracowników