System Clear-Pro oferuje zakładanie wiele magazynów wyrobów gotowych z kontrolą stanów minimalnych i maksymalnych i ich lokalizacją (opcja lokalizacje).Posiada mechanizmy pozwalające sprawnie realizować produkcję wyrobów gotowych powtarzalnych - "na magazyn", jak również na zamówienie odbiorcy.

  • Możliwość bieżącego liczenia rzeczywistych cen magazynowych wyrobów na podstawie kosztów produkcji
  • Odrębna ewidencja wyrobów niezgodnych  i analiza przyczyn ich powstania
  • Rejestracja oznaczenia partii produkcyjnych i/lub numerów seryjnych dla wyrobów
  • Analizy identyfikacji wyrobów

-pochodzenie surowców w wyrobach: z których dostaw, od jakich dostawców
-śledzenie partii i/lub numerów seryjnych wyrobów: gdzie są , w magazynie, u których odbiorców

  • Zlecenia serwisowe i naprawcze wyrobów z możliwością rejestracji numerów seryjnych wyrobów dla analiz
  • Prezentacja teoretycznych zapasów surowcowych zawartych w wyrobach - rozwinięcie wyrobów będących na stanie magazynowym do poziomu surowców w układzie ilościowo-wartościowym
  • Modyfikowalne, przypisywane do grup indeksów algorytmy kalkulowania cen ewidencyjnych wyrobów gotowych oraz trzech podstawowych cen sprzedaży

(podstawą liczenia cen są materiały, operacje, narzędzia, usługi obce zawarte w  kartach technologicznych oraz narzuty, marże i inne koszty)

  • Rejestracja kodów (indeksów) zewnętrznych  stosowanych przez odbiorców dla wyrobów (dla każdego odbiorcy może być utworzona tabela z jego własnymi kodami dla naszych wyrobów)
  • Rozbudowany system rabatowy dla odbiorców (każdy klient może mieć własne rabaty – różne dla każdego wyrobu)
  • Stany magazynowe wyrobów gotowych (łącznie ze stanem produkcji wyrobów) są podstawą analizy wykonalności  zamówień od odbiorców

Generator zleceń, zamówień, rezerwacji - kompleksowe narzędzie zabezpieczające zapotrzebowanie na materiały i półwyroby do produkcji planowanej - zamówienia wewnętrzne i na zamówienia odbiorców
Przepływy indeksów w okresie czasu (możliwość kontroli zamrożonych zapasów magazynowych)

Zapytaj specjalistę

Jeśli masz jakieś pytania skorzystaj z pomocy naszych pracowników