System Clear-Pro obsługuje produkcję bazując na recepturach i technologiach zawartych w Kartach technologicznych

  • Karty technologiczne tworzone są dla wyrobów i półwyrobów

Karty technologiczne  poprzez wielopoziomowe struktury określają:
normatywne zużycie surowców, półwyrobów, narzędzi i normy operacji technologicznych dla wyrobów i półwyrobów.

  • Składniki materialne mogą być przypisane operacjom. Operacje technologiczne mogą być powiązane z gniazdami produkcyjnymi.

Takie powiązania składników i operacji dają możliwość monitorowania wydań materiałów na gniazda produkcyjne i planowania operacji na gniazdach produkcyjnych.

  • Wygodne funkcje obsługowe kart technologicznych:

-dowolna  "ilość technologiczna", na która jest utworzona karta
-parametryzowane,  „inteligentne” modyfikacje grupowe
-klonowanie, wstawianie
-wzorcowe karty technologiczne

  • Karty technologiczne – podstawa zaawansowanych funkcji kalkulujących koszty produkcji (bezpośrednie) oraz ceny sprzedaż (narzuty, marże)
  • Karty wzorcowe – stałe karty technologiczne rzadko ulegające zmianom.  Występują  dla wyrobu obok  karty technologicznej
  • Modyfikacje karty technologicznej   do potrzeb konkretnego zlecenia (np. do specjalnego, odbiegającego od standardu, zamawianego modelu wyrobu) z zachowaniem stałego wzorca
  • Karta zleceniowa -   powstaje na  etapie otwierania nowego zlecenia - na podstawie aktualnej karty technologicznej i ilości zlecanej.  Pamiętana jest na stałe w bazie celem kontroli wydań i różnego rodzaju analiz.

Zapytaj specjalistę

Jeśli masz jakieś pytania skorzystaj z pomocy naszych pracowników