Zlecenia

Zlecenia

 • Zlecenia produkcyjne służą do harmonijnego organizowania produkcji
 • Zlecenia generowane automatycznie do zamówienia odbiorcy (lub wielu zamówień), zamówień wewnętrznych ("na magazyn") lub uruchamiane "ręcznie"
 • Funkcja automatycznego generowania zleceń podrzędnych (na półwyroby) do zlecenia głównego na wyrób (lub do wielu wskazanych zleceń)
 • Zlecenia Produkcyjne – rodzaje w Clear-Pro

-produkcyjne „na wyroby"  i „na półwyroby”
-produkcyjne „nie na wyroby" , np. wydziałowe, itp.
-nieprodukcyjne, np. badawczo-rozwojowe, wystawowe, wewnętrzne itp.
-serwisowe na wyroby

 • Podporządkowywanie zleceń do specjalnych kluczy grupujacych zlecenia, np ze względu na różne rodzaje produkcji
 • Podpinanie "plików obcych" do zleceń (dowolne formaty, np: zdjęcia, dokumentacje, rysunki)
 • Każde zlecenie produkcyjne „na wyrób” posiada powiązaną ze sobą na stałe kartę technologiczną, zwaną „Kartą zleceniową
 • Karta zleceniowa zawiera normy składników materialnych, usług obcych i normy opearcji technologicznych potrzebne do realizacji zaplanowanej na zleceniu ilości wyrobu
 • Unikalność kart technologicznych przypisanych do zleceń; zlecenia na takie same wyroby mogą różnić się przypisanym składem surowcowym i technologią wykonania
 • Planowanie i realizacja produkcji realizowane są w oparciu o Zlecenia i ich Karty zleceniowe
 • Wydruki "Przewodników produkcyjnych" zawierają normy i opisy operacji sprzężone ze zleceniem
 • Operacje na przewodnikach oznaczone kodami kreskowymi - możliwość stosowania czytników do meldowania realizacji operacji produkcyjnych
 • Karty zleceniowe – jako przewodnik Zleceń Produkcyjnych

-automatyzacja i kontrola zapotrzebowań i wydań materiałów, usług obcych, narzędzi
-planowanie operacji produkcyjnych, obciążenia gniazda, pracownika, maszyny
-podstawa wielu analiz produkcyjnych

 • Powiązania technologiczne wielu półwyrobów (ich ilości możliwych do wykonania) powstających z jednego surowca ujęte są w module sprzężone półwyroby. Zakładając zlecenie na jeden z takich półwyrobów, system automatycznie proponuje założenie zleceń  na wykonanie pozostałych półwyrobów z nim sprzężonych (w proporcjonalnych ilościach).

Zapytaj specjalistę

Jeśli masz jakieś pytania skorzystaj z pomocy naszych pracowników