Zarządzanie produkcją, obsługa magazynów oraz sprzedaży.

 

Clear-Pro to program do obsługi firmy produkcyjnej i/lub handlowej. W skrócie system zarządzania produkcją. Zapewnia spójny i zintegrowany wgląd w strategiczne dane firmy. Zastosowanie źródeł opartych na języku SQL oraz technologii OLAP dało silne narzędzie dla szefa produkcji, technologa, zaopatrzeniowca, magazyniera, handlowca, analityka oraz pionu zarządzającego firmą.

Zarządzanie produkcją

Analizy zamówień od odbiorców z uwzględnieniem stanów magazynowych, stanu produkcji i stanów minimalnych – podstawą zadań produkcyjnych

Obsługa magazynów

Dowolna ilość magazynów z deklarowanymi metodami wycen (FIFO, LIFO, średnioważona, ewidencyjna)

Obsługa Sprzedaży

Zautomatyzowana obsługa faktur – krajowe, eksportowe, wewnętrzne, zaliczkowe, paragony

Wdrożenia

System ClearPro można wdrożyć samodzielnie lub przy pomocy naszych specjalistów. Poniżej przykłady wdrożeń systemu, w tym trwających.

W ramach wdrożenia zrealizowano:
- migracje danych kartotekowych oraz stanów ilościowo-wartościowych
- cykle szkoleń dziedzinowych
- oprogramowanie dodatkowych funkcjonalnośc
- implementację eksportu danych do istniejącego systemu FK

Fabryka Aparatury Elektromechanicznej FANINA S.A. producent wyrobów elektrotechnicznych

W trakcie wdrożenia pojawiła się potrzeba posługiwania się cechami fizycznymi wyrobów i materiałów: do wyliczania powierzchni, wagi, ceny oraz jako element etykiet przewozowych. Funkcjonalność taką zrealizowaliśmy poprzez "Parametry obiektów", które definiuje użytkownik, a następnie wypełnia indywidualnymi danymi dla obiektu.

Usługi Produkcja Eksport-Import Eugeniusz Pasymowski producent frontów meblowych

Bardzo dynamiczne wdrożenie przy wspólnym zaangażowaniu pracowników Fawag'u oraz naszych wdrożeniowców. Wykorzystano tradycyjne metody pracy (np.: wykład szkoleniowy w siedzibie klienta) jak również nowoczesne (np.: kanały telekomunikacyjne do zdalnej migracji danych). Zrealizowano importy danych słownikowych i kartotekowych (ze stanami ilościowo-wartościowymi) oraz struktur wielu tysięcy kart technologicznych. Przez 1,5 miesiąca firma dążyła do osiągnięciu pełnej synchronizacji danych: magazynowych, księgowych i produkcyjnych celem wycofania z użytkowania starych systemów. Cel został osiągnięty - Fawag przestawił się na pracę bieżącą w systemie ClearPro.

Lubelskie Fabryki Wag "FAWAG" S.A. producent nowoczesnych wag

Firma zgłosiła potrzebę monitorowania maszyn z podziałem na zmiany produkcyjne pod kątem wartości strat materiałowych i efektów produkcji. Wypracowaliśmy prosty w obsłudze proces raportowania wykonanych wyrobów i zużytych materiałów z automatycznym wyliczaniem strat materiałowych. Stworzyliśmy odpowiednią, parametryzowaną analizę wyników produkcji w dowolnym przekroju, agregacji (wykonania wyrobów, kosztów produkcji, strat materiałowych).

Firma Produkcyjno-Handlowa TELMAX producent gilzy papierosowej