Moduł obsługuje dwie podstawowe grupy funkcji:

 Serwis - Procesy

Funkcjonalność służy do opisu zdarzeń, adnotacji, przypisania osób odpowiedzialnych, tworzenia protokołów napraw, itp. Z poziomu relacji procesów można obsłużyć powiązane z nim zlecenie serwisowe (dokumenty magazynowe, analizy).

Zlecenia serwisowe

Funkcjonalność, za pomocą której rejestruje się dokumenty magazynowe (wydania) dotyczące usługi (klawisz „Obsługa”).

Z poziomu „Obsługi” zlecenia można uruchomić i obsłużyć część opisową „Serwis-Procesy”.

Funkcjonalność modułu:

  • Kategorie obsługiwane przez moduł:

Podlegające ewidencji magazynowej w systemie:

- Półwyroby

- Wyroby gotowe

- Narzędzia

Urządzenia i Obiekty niepodlegające magazynowaniu w systemie:

- Maszyny (na potrzeby ewidencji utrzymania ruchu)

- Pojazdy firmowe

- Dowolne urządzenia na stanie firmy

- Wyroby obcej produkcji, które podlegają procesowi serwisowania/naprawy

  • Tworzenie wielo-poziomowego drzewa dla procesu Serwis z określaniem rodzaju relacji dla każdego elementu drzewa: Sprawa, Zdarzenie, Kontakt, Zadanie, Projekt
  • Kreowanie symboli procesów umożliwiających segregację wg ich rodzajów; tworzenie wielu procesów w ramach zdefiniowanych symboli
  • Rejestracja dokumentu (magazynowy, handlowy, zapytanie, zamówienie, zlecenie) z poziomu elementu drzewa procesu i powiązanie ich ze sobą
  • Podpinanie plików obcych do elementów drzewa procesów
  • Wykorzystanie funkcjonalności „Znaczniki” do definiowania własnych słowników dot. Serwisu
  • Wykorzystanie funkcjonalności „Parametry” do określania właściwości relacji
  • Filtrowanie i wyszukiwanie danych wg różnych wskazań

Zapytaj specjalistę

Jeśli masz jakieś pytania skorzystaj z pomocy naszych pracowników