Moduł umożliwia rejestrację procesów definiowanych przez użytkownika, np. Ofertowanie, Projekty, Serwis.

Procesy w CRM

  • Tworzenie wielo poziomowego „Drzewa procesów” CRM z określaniem „Relacji” z kontrahentem dla każdego elementu drzewa: Sprawa, Zdarzenie, Kontakt, Zadanie, Projekt.
  • Powiązanie elementów „Drzewa” z dokumentami w systemie (magazynowymi, handlowymi, zapytaniami, zamówieniami, zleceniami).

Ta możliwość powoduje, że procesy można obsłużyć z poziomu „CRM-Procesy”, bez potrzeby przechodzenia do innych list w systemie.

  • Podpinanie „Plików obcych, w dowolnych formatach, do elementów drzewa procesów
  • Wykorzystanie funkcjonalności „Znaczniki” do definiowania własnych opisów dot. CRM (np. Status, Rodzaj kontaktu, Rodzaj naprawy, Stan, Przyczyna porażki, itp.)
  • Możliwość definiowania zestawów "Parametrów" dla CRM (pola formatowane jako teksty, liczby, wzory matematyczne, daty, czas) i kojarzenia ich z elementami "Drzewa procesów"
  • Filtrowanie i wyszukiwania danych wg różnych informacji
  • Funkcje: przeglądania, filtrowania, wyszukiwania - na rozgałęzionym „Drzewie procesów” lub na płaskiej „Liście”

Kontrahenci - kartoteka

  • „Edycja” danych o kontrahencie - tworzenie własnych zestawów "Parametrów", umożliwiających dodawanie szczegółowych informacji o kontrahentach (np. dodatkowe adresy, daty związane ze zdarzeniami z kontrahentem, dowolne opisy, itp. - pola formatowane jako liczby, teksty, daty, algorytmy wyliczalne)
  • „Obsługa” kontrahenta - wywołanie „CRM - Procesy” z poziomu kartoteki kontrahenta.

Zapytaj specjalistę

Jeśli masz jakieś pytania skorzystaj z pomocy naszych pracowników