• Rejestracja płatności i kompensat (PLN i inne waluty) za faktury zakupu i sprzedaży
  • Obsługa wielu rejestrów kas gotówkowych, automatyczne tworzenie dokumentów zapłat (KP) za faktury płatne gotówką i dla sprzedaży detalicznej, tworzenie raportów kasowych
  • Obsługa wielu rejestrów bankowych i innych źródeł płatności
  • Analizy rozliczonych i nierozliczonych faktur zakupu i sprzedaży wg kontrahentów

Zapytaj specjalistę

Jeśli masz jakieś pytania skorzystaj z pomocy naszych pracowników