• Kategorie indeksów podlegające sprzedaży

-wyroby gotowe
-towary
-usługi własne
-narzędzia
-surowce

 • Wiele cenników wyrobów (ceny minimalne, detaliczne, hurtowe oraz wiele ustalanych przez użytkownika cenników w dowolnych walutach).
 • System rabatowy:  indywidualne  rabaty (lub ceny) na wybrane wyroby dla każdego klienta oraz przypisane kody własne odbiorców na wyroby i towary
 • Algorytmy kalkulowania cen sprzedaży wyrobów gotowych na podstawie składników kart technologicznych oraz narzutów, marż itp.
 • Kalkulacje ofertowe - elastyczne i konfigurowalne: na podstawie kart technologicznych (lub danych teoretycznych), narzuty do TKW, CKW, Kosztu wł. sprzedazy, marża do ceny sprzedazy
 • Faktury: krajowe (w PLN lub innej walucie) , eksportowe i/lub  wewnątrz-unijne (polsko-angielskie), zaliczkowe, wewnętrzne, proforma
 • Sprzedaż detaliczna (z możliwością drukowania paragonów na drukarkach fiskalnych)
 • Wiele rejestrów VAT sprzedaży
 • Zapytania ofertowe, drukowanie ofert, przekazywanie zapytań do zamówień odbiorców
 • Kontrola realizacji zamówień odbiorców  poprzez  powiązanie z dokumentami WZ
 • Wieloprzekrojowe analizy sprzedaży o różnym stopniu szczegółowości i agregacji (zestawienia liczbowe, wykresy):

Odbiorcy

Odbiorcy

 • Rodzaje odbiorców: krajowi / zagraniczni, hurtowi,  detaliczni
 • Rozbudowany system rabatowy dla odbiorcy:

-podporządkowanie klientowi jednego z wielu cenników handlowych
-indywidualny rabat ogólny dla klienta
-rabaty (lub ceny) indywidualne  na poszczególne wyroby  

 • Możliwość wprowadzenia dla  wyrobów kodów własnych istniejących u odbiorców.

W konsekwencji, są one drukowane na fakturach sprzedaży, ułatwiając odbiorcom identyfikowanie zakupionych towarów własnymi oznaczeniami.

 • Wieloprzekrojowe analizy sprzedaży dla odbiorcy o różnym stopniu szczegółowości i agregacji (zestawienia liczbowe, wykresy):

-historia sprzedaży
-sprzedaż wg dokumentów
-wg struktury asortymentowej
-przekrojowa (konfigurowalna); bardzo bogata analiza pozwalająca pokazać sprzedaż posumowaną wg złożonych kluczy, filtrów i stopni agregacji indeksów


Zapytaj specjalistę

Jeśli masz jakieś pytania skorzystaj z pomocy naszych pracowników