Zarządzanie produkcją, obsługa magazynów oraz sprzedaży.

Clear-Pro to program do obsługi firmy produkcyjnej i/lub handlowej. W skrócie system zarządzania produkcją. Zapewnia spójny i zintegrowany wgląd w strategiczne dane firmy. Zastosowanie źródeł opartych na języku SQL oraz technologii OLAP dało silne narzędzie dla szefa produkcji, technologa, zaopatrzeniowca, magazyniera, handlowca, analityka oraz pionu zarządzającego firmą.

Pomaga firmom spełnić wymagania norm ISO poprzez usystematyzowanie zasobów i kontrolę powiązanych ze sobą procesów produkcyjnych prawidłowo udokumentowanych. Jest źródłem zagregowanych i spójnych danych dla księgowości.

Działa na platformie systemów operacyjnych Windows: 95, 98, ME, 2000, NT, XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10.
System wykonany w dwuwarstwowej technologii klient-serwer wykorzystujący bezpłatny napęd bazodanowy MySQL 5.0 i wyższych wersji.Zarządzanie produkcją

Zarządzanie produkcją

 • Analizy zamówień odbiorców i własnych "na magazyn", z uwzględnieniem stanów magazynowych (w tym alarmowych) i produkcji w toku – podstawą zadań produkcyjnych
 • Karty technologiczne (BOM)
  • Wielopoziomowe struktury wyrobów zawierające półwyroby (z własnymi kartami technologicznymi), surowce, towary, narzędzia, usługi obce, operacje technologiczne
  • Wykorzystanie półwyrobu jako składnika w kartach technologicznych różnych wyrobów
  • Dostępność wielu kart technologicznych dla wyrobu (podstawowa i wariantowe)
  • Modyfikacje grupowe składników na wielu kartach równocześnie (w tym warunkowe): podmiana, dodanie, usunięcie
  • Operacje technologiczne czasowe (TPZ, TJ) lub "nieczasowe"
  • Możliwość przypisania składników materialnych do wskazanych operacji technologicznych
  • Możliwość przypisania narzędzi do wskazanych operacji produkcyjnych
  • Podpinanie "plików obcych" w dowolnych formatach do kart technologicznych i do składników kart (np. zdjęcia, dokumentacje, rysunki techniczne, inne)
  • Definiowanie parametrów dla wyrobów (tekstowych, liczbowych, algorytmów matematycznych do wyliczeń np. norm składników zależnych od wymiaru wyrobu)
  • Wskazywanie zamienników dla składników materialnych
  • Karty zleceniowe, indywidualny wyznacznik zlecenia - pochodna aktualnej (na moment zakładania zlecenia) karty technologicznej i ilości zlecanej
 • Planowanie produkcji
  • Analiza zleceń pod kątem kosztów i zapotrzebowań
  • Modyfikowalność kart technologicznych pod nieseryjne wyroby
  • Wielowariantowe kalkulacje kosztów bezpośrednich dla: wyrobów, zamówień, zleceń
  • Kalkulacje ofertowe wyrobów uwzględniające:  ceny składników kart technologicznych (materiały, opercje technologiczne, kooperacje); deklarowane przez użytkownika wskaźniki i narzuty; wiekość serii produkcyjnych 
  • Wygodne zakładanie zleceń produkcyjnych: automatyczne generowanie zleceń na brakujące półwyroby, monitorowanie zleceń na te same wyroby
  • Planowanie operacji na zlecenia, przydzielanie pracowników, maszyn
  • Wgląd w obciążenia gniazd produkcyjnych, maszyn i pracowników
  • Raportowanie potrzeb zaopatrzeniowych
  • Skumulowane zapotrzebowania na materiały wspólne występujące w różnych zleceniach
  • Analiza magazynowych stanów alarmowych
  • Kompleksowe narzędzie wspomagające optymalizację zapasów magazynowych i sterujące płynnością zaopatrzenia.
  • Generowanie zleceń produkcyjnych, zamówień do dostawców i rezerwacje w magazynach na podstawie zamówień od odbiorców, planów wewnętrznych, produkcji w toku oraz stanów minimalnych w magazynach. 
  • Możliwość automatycznego generowania i rezerwacji zleceń produkcyjnych dla jednego lub wielu zamówień odbiorców; tworzenie jednego zlecenia na taki sam wyrób występujacy na wielu zamówieniach odbiorców i rezerwacje ilości na zleceniu produkcyjnym dla wielu zamówień
  • Rezerwacja przyszłych dostaw (z zamówień do dostawców i z produkcji w toku) do zleceń produkcyjnych i zamówień odbiorców
 • Realizacja produkcji /zaawansowana obsługa zleceń produkcyjnych/
  • Automatyczne rozchody na produkcję (surowców i półwyrobów), kontrola kompletności wydań na zlecenia
  • Łatwe stosowanie zamienników składników kart zleceniowych przy rozchodach na produkcję
  • Kontrola dostaw w korelacji ze zleceniami oczekującymi na surowce
  • Obsługa wirtualnego magazynu depozytów (surowce trudnorozliczalne w bezpośredniej dyspozycji produkcji)
  • Sygnalizacja możliwych do realizacji (dla zlecenia) dokumentów rozchodowych i przychodowych
  • Automatyczne otwieranie zleceń na półwyroby sprzężone (z jednego surowca różne półwyroby)
  • Obsługa procesu kooperacji
  • Globalne funkcje usprawniające rejestrację dokumentów, tworzenie wydruków -  grupowo dla wielu zależnych zleceń za pomocą jednego klawisza  (dokumenty rozchodów magazynowych, zaplanowanie operacji, drukowanie przewodników, etykiet)
  • Przewodniki produkcyjne (kilka wariantów przewodników produkcyjnych) z nadrukowanymi kodami kreskowymi dla zleceń, operacji
  • Raportowanie operacji produkcyjnych (pracownicy, maszyny, rzeczywisty czas pracy) w sposób zbiorczy lub poprzez wariantowe terminale produkcyjne (czytniki kodów, monitory dotykowe)
  • Śledzenie zleceń w toku produkcji
  • Powiadomienia systemowe o przyjęciach surowców dla produkcji
 
 


Zapytaj specjalistę

Jeśli masz jakieś pytania skorzystaj z pomocy naszych pracowników