Towary to w systemie Clear-Pro oddzielna kategoria, ewidencjonowana w niezależnych magazynach. Są to wyroby obce, kupowane i odsprzedawa. Handel towarami może być podstawową działalnością firmy, ale również ważnym elementem uzupełniającym działalność produkcyjną.
System poprzez rozbudowaną obsługę sprzedaży – wielorodzajowość rabatów, kontrolę zarejestrowanych wydań (WZ) oraz zamówień – obsługuje magazyny towarowe w sposób sprawny i zorganizowany.

Ważniejsze cechy systemu:

 • Możliwość prowadzenia wielu magazynów towarów
 • Analiza magazynowych stanów alarmowych oraz możliwość automatycznego ich wyliczania
 • Modyfikowalne, przypisywane do grup indeksów algorytmy kalkulowania cen sprzedaży towarów
 • Rejestracja kodów (indeksów) zewnętrznych (dostarczanych przez odbiorcę)
 • Cenniki towarów w różnych walutach, cenniki i rabaty indywidualne dla odbiorców
 • Rejestracja kodów (indeksów) zewnętrznych u dostawców towarów, cen u dostawców i parametrów dot. zakupu (minimalna ilość, po ile pakowane, ilość dni dostawy)
 • Możliwość przypisania tego samego indeksu towarowego do wielu dostawców z ich własnymi parametrami
 • Kontrola realizacji zamówień wg dokumentów WZ (automatyczne tworzenie – możliwe do realizacji na podstawie przywołanego zamówienia)
 • Możliwość przypisania wielu dokumentów WZ do jednej faktury sprzedaży
 • Sygnalizacja oczekujących dokumentów WZ do zafakturowania
 • Rozbudowany system rabatowy (każdy klient może mieć własne rabaty – różne dla każdego towaru)

Zapytaj specjalistę

Jeśli masz jakieś pytania skorzystaj z pomocy naszych pracowników