Moduł "MAGAZYNY" jest obligatoryjny dla wszystkich pakietów systemu Clear-Pro. Oferuje dowolną ilość magazynów z deklarowanymi metodami wycen (FIFO, LIFO, średnia ważona, ewidencyjna). Wydania z magazynu możliwe także ze wskazaniem konkretnej dostawy/partii. Wielorodzajowość magazynów: Surowce, Półwyroby, Wyroby gotowe, Handlowy, Narzędzia, Braki i Wyroby niezgodne, Odpady, Socjalny, Depozyty, Reklamacje, Usługi obce, Usługi własne, Operacje.[...]

Zasoby materialne: surowce, półwyroby, wyroby, towary, narzędzia ewidencjonowane są w magazynach tematycznych (mogą to być magazyny tzw. wirtualne) do potrzeb ustalenia stanów magazynowych, analizy dokumentów magazynowych itp. Lokalizacje służą odzwierciedleniu faktycznego umiejscowienie zasobów w firmie [...]

Moduł "PRODUKCJA" stanowi podstawowy element pakietów "Mała Produkcja" i "Zarządzanie Produkcją". Karty technologiczne zawierające normy materiałowe i technologie wyrobów i półwyrobów stanowią podstawę procesów produkcji. -Wiele kart technologicznych dla wyrobu/półwyrobu - jedna podstawowa i wiele wariantowych - Parametryzowana  precyzja w normach składników kart technologicznych (od 3 do 9 miejsc po przecinku) - Historia powstania i zmian karty technologicznej         Zlecenia: [...]

Operacje produkcyjne – wydzielona kategoria w Clear-Pro , powiązana z gniazdami produkcyjnymi, na których są wykonywane Operacje są elementem kart technologicznych, określają normy czasowe (dopuszczalne są „nie czasowe”) Biorą udział w  kalkulacjach kosztów produkcji a także w kalkulacji cen (ewidencyjnej oraz cen sprzedaży: minimalnej, hurtowej i detalicznej)[...]

Terminale do rejestracji produkcji „Terminal operacji”( 1) [...]

System Clear-Pro oferuje automatyczne rozchody na podstawie receptur – kart technologicznych. [...]

Firmy produkcyjne bez względu na swoją organizację produkcji  - "produkcja pod zamówienie" czy "produkcja na magazyn" - często stosują wytwarzanie półwyrobów jako etap produkcji docelowej. Ma to szczególne uzasadnienie w przypadku różnych wyrobów o wspólnych elementach złożonych lub surowców, które ekonomicznie wykorzystane /np. wykroje z blachy/ dają różne surowce przetworzone.System Clear-Pro obsługuje sprawnie półwyroby ze wszystkimi cechami szczególnymi dla przetworzonych surowców. Ponadto stosując autorską metodę obsługi półwyrobów sprzężonych /kilka półwyrobów z jednego surowca/ optymalizuje wykorzystanie surowców i obniża koszty produkcji.[...]

Gospodarka narzędziami to ważny element organizacyjny każdej firmy produkcyjnej. Analiza pobrań, stanu narzędzi u pracowników jak również ich żywotność mogą być podstawą do podjęcia decyzji zakupowych - zarówno co do ilości jak i producenta tychże. Istotne jest również sprawne rozliczanie pracowników z pobranych narzędzi.System Clear-Pro pozwala na efektywne gospodarowanie narzędziami /i odzieżą roboczą/ w firmie. W magazynie rejestruje się pobrania i zwroty narzędzi (lub odzieży roboczej) przypisane pracownikom. Prowadzone są kartoteki pracowników (stan narzędzi u pracownika) i  historia dokumentowania rozchodów i przychodów narzędzi. Dostępne są wieloprzekrojowe analizy tematyczne i okresowe. [...]
Kooperacja jest obsługiwana w systemie Clear-Pro  wydzieloną kategorią - usługi obce. [...]

System umożliwia szczegółową identyfikację partii produkcyjnych, numerów seryjnych wyrobów oraz śledzenie partii dostaw. Funkcjonalność wymagana w branży np. spożywczej, medycznej. Analiza pochodzenia partii wyrobu lub numerów seryjnych: jakie składniki, z których dostaw, od których dostawców - są we wskazanych wyrobach Śledzenie wyrobu: gdzie jest – w magazynie, u którego odbiorcy Śledzenie konkretnej dostawy materiałowej: gdzie się znajduje lub gdzie użyto - w magazynie, na produkcji, w wyrobach gotowych i u których odbiorców (w wyrobach) występuje Analizy identyfikacji dotyczą wytwarzania wyrobów  i także ich serwisowania [...]

Zapytaj specjalistę

Jeśli masz jakieś pytania skorzystaj z pomocy naszych pracowników