Różnorodność zagadnień objętych modułem produkcyjnym powoduje, że jest to narzędzie dla szefa produkcji, technologa, zaopatrzeniowca, magazyniera, analityka oraz pionu zarządzającego firmą. Daje też pełne dane dla księgowości. Obsługa produkcji poprzez zlecenia produkcyjne powiązane z kartami technologicznymi to podstawa zarządzania produkcją w systemie.

zlecenia

Zlecenia

 • Zlecenia produkcyjne służą do harmonijnego organizowania produkcji
 • Zlecenia generowane automatycznie do zamówienia odbiorcy (lub wielu zamówień), zamówień wewnętrznych ("na magazyn") lub uruchamiane "ręcznie"
 • Funkcja automatycznego generowania zleceń podrzędnych (na półwyroby) do zlecenia głównego na wyrób (lub do wielu wskazanych zleceń)
 • Zlecenia Produkcyjne – rodzaje w Clear-Pro

-produkcyjne „na wyroby"  i „na półwyroby”
-produkcyjne „nie na wyroby" , np. wydziałowe, itp.
-nieprodukcyjne, np. badawczo-rozwojowe, wystawowe, wewnętrzne itp.
-serwisowe na wyroby

 • Podporządkowywanie zleceń do specjalnych kluczy grupujacych zlecenia, np ze względu na różne rodzaje produkcji
 • Podpinanie "plików obcych" do zleceń (dowolne formaty, np: zdjęcia, dokumentacje, rysunki)
 • Każde zlecenie produkcyjne „na wyrób” posiada powiązaną ze sobą na stałe kartę technologiczną, zwaną „Kartą zleceniową
 • Karta zleceniowa zawiera normy składników materialnych, usług obcych i normy opearcji technologicznych potrzebne do realizacji zaplanowanej na zleceniu ilości wyrobu
 • Unikalność kart technologicznych przypisanych do zleceń; zlecenia na takie same wyroby mogą różnić się przypisanym składem surowcowym i technologią wykonania
 • Planowanie i realizacja produkcji realizowane są w oparciu o Zlecenia i ich Karty zleceniowe
 • Wydruki "Przewodników produkcyjnych" zawierają normy i opisy operacji sprzężone ze zleceniem
 • Operacje na przewodnikach oznaczone kodami kreskowymi - możliwość stosowania czytników do meldowania realizacji operacji produkcyjnych
 • Karty zleceniowe – jako przewodnik Zleceń Produkcyjnych

-automatyzacja i kontrola zapotrzebowań i wydań materiałów, usług obcych, narzędzi
-planowanie operacji produkcyjnych, obciążenia gniazda, pracownika, maszyny
-podstawa wielu analiz produkcyjnych

 • Powiązania technologiczne wielu półwyrobów (ich ilości możliwych do wykonania) powstających z jednego surowca ujęte są w module sprzężone półwyroby. Zakładając zlecenie na jeden z takich półwyrobów, system automatycznie proponuje założenie zleceń  na wykonanie pozostałych półwyrobów z nim sprzężonych (w proporcjonalnych ilościach).

Zapytaj specjalistę

Jeśli masz jakieś pytania skorzystaj z pomocy naszych pracowników