Moduł "MAGAZYNY" jest obligatoryjny dla wszystkich pakietów systemu Clear-Pro.

Oferuje dowolną ilość magazynów z deklarowanymi metodami wycen (FIFO, LIFO, średnia ważona, ewidencyjna). Wydania z magazynu możliwe także ze wskazaniem konkretnej dostawy/partii.

 • Wielorodzajowość magazynów: Surowce, Półwyroby, Wyroby gotowe, Handlowy, Narzędzia, Braki i Wyroby niezgodne, Odpady, Socjalny, Depozyty, Reklamacje, Usługi obce, Usługi własne, Operacje.
 • Możliwość ewidencji towarów w zdefiniowanych lokalizacjach
 • Indeksy:  Kody materiałowo - towarowe uporządkowane w  drzewiastym słowniku indeksów / szeroka gama informacji dodatkowych np.: numery katalogowe, numery rysunków, cechy /
 • Możliwość posługiwania się  trzema jednostkami miary dla indeksu: podstawową i dwoma dodatkowymi przeliczalnymi na podstawową
 • Dokumenty obrotu magazynowego

-Dokumenty typowe  /np. PZ, PW, MP, RW, ZW, WZ, MW, MM, PO, PB, PZL, PK/ oraz własne, dla  potrzeb systemu
-Dokumenty korygujące do wszystkich podstawowych
-Możliwość przyjmowania indeksów z ceną zerową (np. dla materiałów powierzonych)
-Możliwość zautomatyzowanego tworzenia dokumentów, np. PZ z zamówienia do dostawcy, WZ z  zamówienia od odbiorcy, RW ze -zlecenia produkcyjnego, PW  ze zlecenia produkcyjnego

 • Rejestracja symboli/numerów partii, numerów seryjnych i terminów przydatności dla indeksów materiałowo-towarowych.
 • Możliwość zmiany cen na dokumentach PZ ze skutkami na dokumentach powiązanych (np. RW, WZ, MM-, MM+ i innych)
 • Inwentaryzacja i remanent na dowolny dzień
 • Kartoteki magazynowe indeksów /szczegółowa historia dokumentów dla indeksu, numerów partii i seryjnych, stany w magazynie wg dostaw, historia  zakupów/
 • Faktury zakupu, Rejestr VAT, faktury WNT i intrastat,
 • Księgowość materiałowa

-Stany magazynowe ilościowo-wartościowe na dowolny dzień
-Dzienniki materiałowe o różnym stopniu szczegółowości
-Obroty dokumentów dla indeksów
-Przepływy indeksów z identyfikacją indeksów zalegających w magazynie
-Stan produkcji w toku na dowolny dzień
-Rozliczanie kosztów zleceń produkcyjnych i nieprodukcyjnych (np. wydziałowych, reklamacji,  serwisu, itp.)

 • Logistyka

-Kartoteka dostawców z przypisanym asortymentem (kody własne dostawców, ceny i warunki  dostaw)
-Kartoteka odbiorców z indywidualnymi cennikami dla odbiorców i kodami indeksów u odbiorców
-Zamówienia do dostawców i od odbiorców /zapytania ofertowe i zamówienia/.
-Analiza wykonalności zamówień odbiorców na podstawie  dostępności  wyrobów i towarów  handlowych w magazynach, na produkcji oraz z uwzględnieniem uzupełnienia stanów minimalnych
-Analizy zapotrzebowania materiałowego (ilościowo – wartościowe)  na wyroby lub zamówienia  odbiorców
-Analiza braku materiałów w magazynach na realizację zleceń produkcyjnych
-Stany minimalne i maksymalne w magazynach /kontrola, wyliczanie,   generowanie zakupów  uzupełniających/
-Rezerwacje w magazynach dla potrzeb zamówień  odbiorców i zleceń produkcyjnych
-Rezerwacje przyszłych dostaw :  zamówione u dostawców towary rezerwowane do zamówień odbiorców i zleceń produkcyjnych, wyroby z produkcji w toku rezerwowane do zamówień odbiorców  i nadrzędnych zleceń produkcyjnych

-Lokalizacje - rejestracja rzeczywistego położenia towarów

-Generowanie zamówień do  dostawców i zleceń produkcyjnych na podstawie:

        - Zamówień klientów na wyroby (lub towary handlowe)
         -Dostępnych stanów magazynowych
         -Aktywnych zleceń produkcyjnych
          -Stanów minimalnych

-Monitorowanie realizacji zamówień do dostawców

-Monitorowanie realizacji zamówień od odbiorców (śledzenie postępu zlecenia na produkcji, rezerwacja w magazynie, wydanie z magazynu, faktura)

 

 

 

Zapytaj specjalistę

Jeśli masz jakieś pytania skorzystaj z pomocy naszych pracowników