Usługi  to wydzielona kategoria w systemie Clear-Prousługi własne. Dokumentem SU sprzedawane odbiorcom. Kategoria wykorzystywana jako towarzysząca produkcji, np. transport, usługi naprawy i serwisu, a także jako usługi nie związane z produkcją, np. wynajem powierzchni itp.

  • Mogą być zamawiane przez odbiorców, podobnie jak wyroby, towary

Zapytaj specjalistę

Jeśli masz jakieś pytania skorzystaj z pomocy naszych pracowników