Dostawcy

  • Dostawcy z przypisanym asortymentem (kody własne dostawców, ceny w walucie dostawcy i warunki dostaw)
  • Wielu dostawców przypisanych do jednego indeksu materiałowo-towarowego
  • Zapytania ofertowe  służące rozpoznaniu rynku (łatwo powielane do wielu dostawców)
  • Łatwe tworzenie zamówień do dostawców z zapytań ofertowych
  • Dokumenty dostawy PZ tworzone automatycznie z zamówień do dostawców
  • Faktury zakupu powiązanie z wieloma dokumentami PZ w różnych magazynach
  • Faktury WNT tworzone na podstawie dokumentów PZ
  • Faktury zakupu tzw. kosztowe
  • Możliwość zmiany cen (w dopuszczalnym okresie) na dokumentach PZ ze skutkami na dokumentach powiązanych (RW, ZW, inne)
  • Historia zakupów według dostawcy - ilości zakupionach towarów, ceny

Zapytaj specjalistę

Jeśli masz jakieś pytania skorzystaj z pomocy naszych pracowników